Plánované krytí CBR vrh B, tatínkem bude....

28/12/2014 19:15
                       Prince of Coco Kelečský poklad

Prince of Coco Kelečský poklad

* 24.6.2010

DKK  A/C, DLK 0/0, PRA- A,DM -clear,EIC-clear,Hyperuricosuria-clear,Coat Color Test- EE R306trl -/-,Hair Curl Test R151W -/-

Multi JCh, Multi Ch, Grand šampion, Světový vítěz...

OVVR, KPZ I.c