Chesapeake bay retriever "C"

Zodiac Silver Boy Kelečský pokladAngiee od Hošťálky

    vrh "C" narozený   18. 6. 2016  (6 kluků a 4 holčičky)
Captain Zack 
Caramel Zack
Clyde Zack
Cody Zack
Colin Zack
Crystal Zack 
 
Caiwa Ane    
Carrie Ane  
Casandra Ane  
Cora Ane  
        Captain Zack od Hošťáky
        Caramel Zack od Hošťáky
        Clyde Zack od Hošťáky
        Cody Zack od Hošťáky
        Colin Zack od Hošťáky
        Crystal Zack od Hošťáky
 
        Caiwa Ane od Hošťáky   
        Carrie Ane od Hošťáky
        Casandra Ane od Hošťáky
        Cora Ane  od Hošťáky
Crystal Zack
Captain Zack  
Caramel Zack
Cody Zack      
Colin Zack